Akce pořádané o.s. Integrální jóga

  Valná hromada členů Integrální jógy, z.s.
  se koná 2.12.2017
  v restauraci U regenta, Koubkova 15, Praha 2. v 11 hodin.
  http://www.uregenta.cz/index.html

  Srdečně zvaní jsou i všichni  přátelé, příznivci a rodinní příslušníci, kteří s námi jezdí na akce.

  Tento den je objednána také mše za Miládku, Rosťu, Stanislava a Vlastičku u Jezulátka  v 9 hodin.

  Kdo nepůjdete na mši, tak se sejdeme v restauraci U regenta.

  Program Valné hromady od 11  - 12,30 hodin:
  1. Úvodní slovo
  2. Volba volební komise
  3. Zpráva o činnosti za minulý rok 2016
  4. Zpráva o hospodaření a inventarizaci
  5. Zpráva revizní komise o kontrole hospodaření
  6. Schválení všech zpráv
  7. Návrh plánu činnosti na nový rok 2018
  8. Schválení plánu činnosti na rok 2018
  9. Volba předsednictva  Integrální jógy.z.s.
  10. Volba členů revizní komise Integrální jógy, z.s.
  11. Různé

  Pravidelná setkání:

 • Cholín 2016 a 2017