svámí Satjánanda Sarasvati  

se narodil  roku 1923 v  Almoře, ve státě Uttárankhand v Indii, v rodině farmáře.

V mládí se mu dostalo klasického vzdělání, studoval sanskrit, védy a upanišady. Sám říkal, že duchovní zkušenosti začal pociťovat ve věku 6 let, kdy jeho vědomí spontánně opouštělo tělo a on se viděl ležet bez hnutí na podlaze. Mnoho světců a duchovních mu požehnalo a ujišťovalo jeho rodiče, že má velmi rozvinuté vědomí. Zkušenost vědomí "bez těla" opakovaně pokračovala, což jej zavedlo k mnoha duchovním učitelům té doby, jako byl Ánandamayi Ma. Setkal se také s tantrickým učitelem (bhajráví) Sukhman Giri, který mu předal Šaktipat (forma duchovní/psychické energie) a nařídil mu najít svého gurua, aby stabilizoval své duchovní zážitky.

Ve věku osmnácti, odešel z domova hledat duchovního mistra. V roce 1943 ve věku dvaceti, se setkal se svámím Šivanandou Sarasvatím a odešel do jeho ášramu v Rišikéši.  Svámí Šivananda jej zasvětil do řádu Dašnam Sannjása v roce 1947 na březích Gangy a dal mu jméno svámí Satjánanda. Se svámím Šivanandou zůstal po dobu dalších devíti let.

V roce 1956, poslal svámí Šivananda Satjánadu šířit učení do dalších částí Indie. V následujících sedmi letech putoval jako potulný mnich (parivrajaka) po Indii, ale i Afghánistánu, Nepálu, Barmě a Cejlonu, kde šířil znalosti duchovních praktik. Strávil rovněž nějaký čas v ústraní. V roce 1964, založil Bihárskou školu jógy (Bihar School of Yoga - BSY) v Mungeru, v jednom z nejchudších států Indie - Bihár  s úmyslem, že bude fungovat jako centrum vzdělávání pro budoucí učitele jógy i prostý lid.

Mezi těmi, kdo se v BSY zúčastnili kurzů, byli studenti ze zahraničí i studenti, kteří následně emigrovali z Indie. Někteří z těchto absolventů pak zvali svámího Satjánandu učit do svých vlastních zemích. Přednášel a učil dalších dvacet let. V období mezi dubnem a říjnem 1968 podnikl turné po Evropě, Austrálii, Novém Zélandu, Japonsku, Singapuru a Severní Americe. Mnozí ze zahraničních studentů založili nová jógová ve svých zemích. Nejznámější z těchto žáků jsou John Mumford v Austrálii a svámí Džánakánanda (Janakananda) v Dánsku. BSY takto expandovala do řetězce ášramů v Indii, kde vzniklo polovině 1970-tých let dalších 46 center  a osm center v Austrálii, Americe a Švédsku. Tato centra byla všechna vedena svámím Satjánandou a provozována pod jménem BSY.